Missió

La finalitat fundacional és la promoció i foment de les activitats relacionades amb l’art en el sentit més ampli, contribuint a la divulgació de les arts plàstiques, musicals i literàries, mitjançant classes pràctiques, exposicions, concursos, audicions, conferències, col·laboracions amb altres entitats i qualssevol altres manifestacions idònies a les finalitats esmentades.

Normativa aplicable

Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de las fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

AJUTS I SUBVENCIONS PÚBLIQUES 2023

Organisme: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural “OSIC”
Import: 6.000,00€
Data de concessió: 24 de maig de 2023
Línia de subvenció: Projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals “AES ‘23”

Organisme: Ajuntament de Sabadell. Àrea de Presidència i Drets Socials
Import: 4.924,26€
Data de concessió: 12 de juny de 2023
Línia de subvenció: CUSDA23 “Foment de la difusió artística”
Projecte: “Sabadell Capital de l’Art i la Cultura 2024”

AJUTS I SUBVENCIONS PRIVADES 2023

Organisme: Fundació Privada Banc Sabadell
Import: 15.000,00€
Data de concessió: 24 de juliol de 2023
Conveni de col·laboració
Projecte: “Sabadell Capital de l’Art i la Cultura 2024”

AJUTS I SUBVENCIONS PÚBLIQUES 2022

Organisme: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural “OSIC”
Import: 5.268,00€
Data de concessió: 29 d’abril de 2022
Línia de subvenció: Projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals “AES ‘22”

Organisme: Ajuntament de Sabadell. Àrea de Presidència i Drets Socials
Import: 6.739,32€
Data de concessió: 17 d’octubre de 2022
Línia de subvenció: CUSDA22 “Foment de la difusió artística”
Projecte: “Sabadell Capital de l’Art i la Cultura 2024”

AJUTS I SUBVENCIONS PRIVADES 2022

Organisme: Fundació Privada Banc Sabadell
Import: 15.000,00€
Data de concessió: 9 de març de 2022
Donació
Projecte: “Sabadell Capital de l’Art i la Cultura 2024”

AJUTS I SUBVENCIONS PÚBLIQUES 2021

Organisme: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural “OSIC”
Import: 4.913,00€
Data de concessió: 12 de juliol de 2021
Línia de subvenció: Projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals “AES ‘21”

Organisme: Ajuntament de Sabadell. Àrea de Presidència i Drets Socials
Import: 6.118,00€
Data de concessió: 19 de juliol de 2021
Línia de subvenció: CUSDA21 “Foment de la difusió artística”
Projecte: “Sabadell Capital de l’Art i la Cultura 2024”

Organisme: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural “OSIC”
Import: 12.000,00€
Data de concessió: 30 de setembre de 2021
Línia de subvenció: Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals ocasionades per la COVID’19.
Projecte: “Activitat musical i teatral”

Organisme: Ajuntament de Sabadell. Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
Import: 2.101,30€
Data de concessió: 1 de desembre de 2021
Línia de subvenció: subvenció directe de caràcter excepcional per pal·liar els efectes de la COVID’19
Projecte: “Sabadell Capital de l’Art i la Cultura 2024”

AJUTS I SUBVENCIONS PRIVADES 2021

Organisme: Fundació Privada Banc Sabadell
Import: 15.000,00€
Data de concessió: 8 de març de 2021
Donació
Projecte: “Sabadell Art Contemporani 2021”

Ajuts i subvencions any 2019 (.pdf)
Ajuts i subvencions any 2018 (.pdf)
Ajuts i subvencions any 2017(.pdf)
Ajuts i subvencions any 2016 (.pdf)