Òrgans de govern. Patronat

És el màxim òrgan de govern de la Fundació i en són patrons les persones i entitats següents:

President

Joan Llonch Andreu

Vicepresident

Joan Marcet Morera

Secretaria

Rosa Maria Figueras Bertran

Tresorera

Sofia Gabarró Taulé

Vocal

Sonia Mulero Monroy (Representant Fundació Banc Sabadell)

Vocal

Josep Celma Casas

Vocal

Montserrat Corominas Humbert