Òrgans de govern. Patronat

És el màxim òrgan de govern de la Fundació i en són patrons les persones i entitats següents:

President

Joan Llonch Andreu

Vicepresident

Francesc Casas Selvas

Secretari

Joan Marcet Morera

Tresorera

Rosa Maria Figueras Bertran

Vocal

Fundació Banc Sabadell

Vocal

Josep Celma Casas

Vocal

Sofia Gabarró Taulé

Vocal

Montserrat Corominas Humbert